Eenmalig schenken

Wilt u een eenmalige schenking doen en aftrekken van de belasting?

 

U krijgr dan belastingaftrek als het totale bedrag aan giften in een jaar hoger is dan 1 procent van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van het inkomen. Heeft u een jaarinkomen van € 40.000,- dan is de drempel € 400,-. Geeft u in een jaar € 500,- dan is slechts € 100,- aftrekbaar. Geeft u de € 500,- als periodieke gift dan is € 500,- aftrekbaar.

 

Let op: periodiek schenken, ook al is het een lager bedrag, levert zowel schenker als ontvanger veel voordeel op.