Recensie ‘Der Friede sei mit dir’ 5 maart 2023

Cultuurpodium Porgy en Bess
Stichting Porgy & Bess Programma
Noordstraat 52
4531 GJ Terneuzen
Telefoon 0115-613293

Rekening nr: NL49RABO0119855186
KvK. nr.: 22060064
BTW nr.: NL 815845844-B02

Openingstijden:
zaterdag vanaf 13.00 uur
en vóór en na voorstellingen

Ewoud Kieft

De democratie bedreigd

Normaal:
€10.00
Scholier:
€5.00
Porgy Crew:
€0.00
Koop kaarten

di 18 Apr 2023
Deur open:
19:00 uur
Aanvang:
20:00 uur
Einde:
22:00 uur
In zijn eerdere boeken heeft Ewoud Kieft uitgebreid geschreven over de bedreigingen die de democratie in Europa in het verleden gekend heeft: religieus radicalisme, oorlogsverheerlijking, nazisme. 
Deze doembeelden worden nog steeds vaak van stal gehaald om de democratie te verdedigen. In zijn lezing zal Ewoud Kieft betogen dat het niet genoeg is om de democratie te verdedigen door te waarschuwen voor haar tegendeel en gaat hij op zoek naar een positief verhaal over de democratie. 
Want meer nog dan de vijanden van buitenaf zijn het de democratische politici zélf die de laatste jaren de fundamenten van de rechtsstaat hebben uitgehold en het wantrouwen onder de bevolking hebben doen groeien. 
Door scherp de grenzen aan te wijzen tussen wat democratisch is en wat niet, toont Kieft een helder beeld van een democratie die het verdedigen waard is. 
Vechten voor democratie is een even passioneel als nuchter pleidooi voor een levendige democratische cultuur, waarin recht wordt gedaan aan fricties en conflicten, tegenstanders elkaar in loyale vijandschap bestrijden, en wantrouwen weer gezond in plaats van destructief kan zijn.

Twee interessante interviews met Ewoud Kieft in Trouw en De Volkskrant.

https://www.trouw.nl/politiek/historicus-ewoud-kieft-politici-komen-niet-uit-voor-hun-ideologie-of-waarden~b25e15d7/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2022/historicus-ewoud-kieft-met-democraten-als-rutte-heb-je-geen-autocraten-nodig~v605189/
 
Anderen bekeken ook:

Cultuurpodium Porgy en Bess
Stichting Porgy & Bess Programma
Noordstraat 52
4531 GJ Terneuzen
Telefoon 0115-613293

Rekening nr: NL49RABO0119855186
KvK. nr.: 22060064
BTW nr.: NL 815845844-B02

Openingstijden:
zaterdag vanaf 13.00 uur
en vóór en na voorstellingen