Cultuurpodium Porgy en Bess
Stichting Porgy & Bess Programma
Noordstraat 52
4531 GJ Terneuzen
Telefoon 0115-613293

Rekening nr: NL49RABO0119855186
KvK. nr.: 22060064
BTW nr.: NL 815845844-B02

Openingstijden:
zaterdag vanaf 13.00 uur
en vóór en na voorstellingen

Toine Poppelaars

De zeespiegel stijgt

Normaal:
€7.50
Scholier:
€5.00
Porgy Crew:
€0.00
Koop kaarten

wo 06 Nov 2024
Deur open:
19:00 uur
Aanvang:
20:00 uur
Einde:
22:00 uur


Sterke dijken en duinen zijn ons handelsmerk. Als beheerder van de meeste dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km) is veiligheid onze topprioriteit. Wind en water zorgen ervoor dat ze heel wat te verduren krijgen. Daarom houden we ze nauwlettend in de gaten en ondernemen we waar nodig actie. De inspecties doen we meestal met de auto. Maar ook te voet. Onze mannen leggen zo ware kustmarathons af. Soms met mooi weer, maar vaker met een gure wind en met een beetje pech in de stromende regen.

Dijkgraaf van waterschap Scheldestromen is mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars. Hij is geboren in 1959 en woont in Veere. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering.  Vanaf februari 2010 is Poppelaars werkzaam als dijkgraaf van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Hij als voorzitter van het waterschap belast met handhaving, personeel en organisatie, watersystemen (beleid), communicatie en algemeen-bestuurlijke zaken. Tevens is Poppelaars namens het waterschap lid van de ledenraad van de Unie van Waterschappen en aandeelhouder bij SNB (slibverwerking) en de Waterschapsbank. 
Van 1999 tot 2010 was hij lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Hij was daar onder meer belast met de beleidsterreinen financiën, landbouw, visserij, aquacultuur en infrastructuur.
Anderen bekeken ook:

Cultuurpodium Porgy en Bess
Stichting Porgy & Bess Programma
Noordstraat 52
4531 GJ Terneuzen
Telefoon 0115-613293

Rekening nr: NL49RABO0119855186
KvK. nr.: 22060064
BTW nr.: NL 815845844-B02

Openingstijden:
zaterdag vanaf 13.00 uur
en vóór en na voorstellingen