Bijna weer open?

19 november 2020

Na de laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge heeft het bestuur de consequenties voor Porgy bekeken. Het is duidelijk dat er bij de regering nog aarzelingen zijn over een eventuele verlichting van de beperkingen. Daarbij moeten we bovendien niet uit het oog verliezen dat het aantal besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds aanzienlijk is en nog maar weinig afneemt.

Hoewel we formeel weer open mogen met maximaal 30 bezoekers zonder horeca hebben we ervoor gekozen nog even te wachten tot er zicht is op nog betere omstandigheden om het programma te hernemen. Onze hoop is dat we half december weer activiteiten kunnen organiseren. We zijn ons ervan bewust dat enerzijds velen uitkijken naar meer actie maar dat er ook mensen zijn die het risico van besmetting zoveel mogelijk willen vermijden.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen als die zich voordoen.

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten in Porgy en Bess.